8

Listade objekt

Martin Adamson

Region Småland – Växjö

Höregatan 9. 571 34 NÄSSJÖ

  • Ass. Regionchef och Företagsmäklare
  • Medlem i SFR
  • 2 år i branschen
  • CFO/Ägare Höglandet Städ AB
  • VD Svenska EA Bussar AB, Sverige
  • Regionchef ISS Facility Services AB, Sverige
  • VD Aleris Omsorg A/S, Norge
  • Civilekonomexamen, Karlstads Universitet

Mina objekt