12

Listade objekt

Sune Enhorn

Region Stockholm

Ranhammarsvägen 25, 168 67 Bromma

  • Ass. Regionschef Företagsmäklare
  • Medlem i SFR
  • 2 år i branschen
  • CFO/Ägare CopyPro AB
  • Management Education
  • 25 års eget företagande
  • Företagsekonomi

Mina objekt

1 2