Våra tjänster

Affärsavtal

Ett muntligt avtal kan fungera om du känner kunden/leverantören. Men det är bättre att ha ett bra, skriftligt avtal som tryggar din situation – vilket kan spara mycket tid och pengar.

Med ett skriftligt avtal vet du också vad som gäller, speciellt i händelse av en tvist mellan dig och motparten. Old Brokers AB har lång erfarenhet av att upprätta och granska flera olika typer av avtal.

Exempel:

Agentavtal, aktieägaravtal, avtal om aktieöverlåtelse, distributionsavtal, hyresavtal, kompanjonsavtal, kundavtal, konsultavtal, köpeavtal, licensavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal.

 

Bolagsbildning

Det här ingår i vår tjänst:

 

 • Upprättande av bolagsavtal/stadgar.
 • Kontroll av namnförslag.
 • Ansökan om registrering och bevakning, av ärende hos Patent och. Registreringsverket.
 • Förmedling av kontakt med auktoriserad / godkänd ..revisor.
 • Ansökan av F-skatt.
 • Ansökan för moms.
 • Ansökan för arbetsgivare.
 • Upprätta affärsidé, affärsplan samt budget, (För starta eget bidrag).

Vi hjälper till med bolagsbildande till nedanstående bolag :

 • Handelsbolag
 • Aktiebolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening

För personlig rådgivning hör av Er till oss på info@oldbrokers.se

Affärsplan

Affärsplanen är en mall som på ett strukturerat sätt beskriver hur du tänker arbeta med ditt företag i framtiden – oavsett om det är nystartat eller redan igång.

I affärsplanen tar du ställning till vilka strategier du och ditt företag har för olika områden.

Affärplan behövs om ni skall låna pengar, vi på Old Brokers hjälper dig med din affärsplan.

 

Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar allt företagande och därmed också våra uppdragsgivare oavsett om dessa är svenska eller utländska företag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

Inom Old Brokers finns kompetens för bolagsrätt och omfattande specialistkunskap och erfarenhet när det gäller att hjälpa uppdragsgivare vid exempelvis:

 • Bildande av bolag
 • Kapitalanskaffning 
 • Ägarspridning
 • Incitamentsprogram för personalen
 • Generationsskiften
 • Aktieägaravtal
 • Företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer.

Vi har också stor erfarenhet av regelverken för beslut på styrelsemöten, bolagsstämmor, styrelse- och ägaransvar liksom mer rutinmässiga registreringsärenden. Tvångsinlösen och skydd för minoritetsägare är andra frågor som vi regelbundet hanterar.

Genom vår breda och djupa erfarenhet av hantering av företag i kris och av tvistlösning på bolagsrättens område kan vi medverka till att så långt möjligt hindra att sådana situationer uppstår.

Genom våra väl inarbetade internationella kontakter kan vi lotsa företag rätt på deras väg ut i världen.

Vid behov samarbetar vi med företrädare för andra specialkompetenser inom byrån.

För personlig rådgivning hör av dig till oss på info@oldbrokers.se

Juridisk konsultation

Inrådan vid osäkerhet eller i det fall man inte kan tyda ingående avtal samt att man ska ingå i ett juridiks bindande kan inte alltid vara utan bemärkelse att allt är riktigt, samt att det talar för ens egna riktlinjer.

Ett ingående avtal eller dylikt som avser i juridiska termer kan väl vara i mångfald. Är man minsta osäker skall man ta kontakt med juridiks ombud konsultera sitt fall

 

Varför?

Juridiska fragment samt oklarheter kan redas upp innan det trätt i kraft.

Hur man agerar kan få konsekvenser i det förefaller i många fall hur man deklarerar sin talan l så som i skrift och muntligt. I den mening kan otydlighet uppfattas av den motpart och alltid inte hur formuleringar utges för att vara dem korrekta i både affärer och med myndigheter.

Old Brokers besitter juridiska kunskaper inom flertal områden inom Svensk Lag författning.

För personlig rådgivning hör av Er till oss på info@oldbrokers.se

Kommersiell Rätt

Kommersialiserad vara eller tjänst

Affärs verksamheter som bedriver inom yrkesmässiga och i vinstsyftande anses kommersiell.

Områden inom samspel och i den juridiska fakulteten omfattas inom stort område i civilrätt och dess rättstillämpning inom näringslivet så som offentliga sektorn.

Exempel vad som berörs inom kommersiell rätt.

 • Immaterialrätten/
 • Marknadsrätt/ Patenträtt/
 • Upphovsrätten/Rättsinformatik.
 • Avtalsrätten/Skadeståndsrätten.
 • Kommersiella rätten.
 • Affärsjuridik/Värdepappersrätten/Försäkringsrätt/Bolagsrätt
 • Digital. IT Rätt.

Old Brokers hanterar affärsjuridik och har mångårig erfarenhet samt kompetens inom affärsverksamhetsområden.

För personlig rådgivning hör av Er till oss på info@oldbrokers.se

Lagerbolag AB

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildats enbart i syfte att säljas vidare då man skall ingå i affär och snabbt är behov av org nr och att det aldrig bedrivit någon verksamhet tidigare.

Att köpa ett lagerbolag har framförallt tre fördelar:

 

 • Det går snabbt att komma igång (jämfört med att registrera ett bolag hos Bolagsverket).
 • Man blir guidad genom processen med bolagsregistrering och får hjälp med alla papper
 • och handlingar som behövs för att starta ett aktiebolag.
 • Våra bolag är registrerade utan Godkänd/ auktoriserade revisor.
 • Om man förmår att överstiga något av dem nedanstående skall man välja in revisor:

– fler än 3 anställda (i medeltal)

– mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

– mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Priser

 

 • Aktiebolag 50.000 ak på dagen 1.800 Bolagsverkets avgifter 3,100 4900 ex moms.
 • Observera att Aktiekapital på 50.000 skall sättas in på bank.
  Vid apport-egendom så skall auktoriserad eller godkänd revisor skall intyga följande tre punkter
 • Att apportegendomen beräknas bli till nytta för bolaget
 • Till vilket värde apportegendomen kommer att upptas i balansräkningen
 • Att apportegendomen har tillförts bolaget

Vi på Old Brokers hjälper dig hela vägen. Vi reserverar oss att inte alltid ha lagerbolag på hyllan, kontakta oss med förfrågan